ESEMÉNYNAPTÁR

January 2022
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

szgyf_banner.jpg

Az Intézmény típusa:

Azon 18. életévét betöltött szenvedélybeteg személyek ápolását – gondozását biztosító intézmény, akik szomatikus és mentális állapotát stabilizáló, illetve javító kezelést igényelnek, önálló életvitelre időlegesen nem képesek, de kötelező intézeti gyógykezelésre nem szorulnak.  

Napi négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező, rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy részére ápolást-gondozást nyújtó intézmény,

Azon 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, napi négy órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkező személy részére ápolást-gondozást nyújtó intézmény, akinek ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható,

Az Intézmény államháztartási szakágazati besorolása:

            872 000 Szenvedélybetegek tartós ellátása

Az Intézmény alaptevékenységének besorolása az államháztartási szakfeladatrend szerint:

            101122            Szenvedélybetegek tartós bentlakásos ellátása

            101211            Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása

            102021            Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása

            102024            Demens betegek tartós bentlakásos ellátása